Algemene voorwaarden voor Coco Designs

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.cocodesigns.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Coco Designs . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij onze diensten leveren.

Productlevering

  • Designs worden maximaal 7 werkdagen na aanvraag geleverd. Het is niet mogelijk om dit proces versneld te laten lopen.
  • Per geleverd design heeft u recht op drie kosteloze aanpassingen. Indien u meer dan drie aanpassingen wenst, kan dit tegen meerprijs.

Intellectueel eigendom

  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coco Designs is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen door ons geleverd her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Coco Designs.
  • Tenzij anders afgesproken, heeft Coco Designs al het recht om gebruik te maken van geleverde producten voor het portfolio van Coco Designs.

Wijzigingen

  • Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cocodesigns.nl op deze pagina.
Menu